Neteko galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A30-942 dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Versmių g.76

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2017-03-29 ĮSAKYMO NR. A30-942 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE DŽIAUGSMO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE VERSMIŲ G. 76“

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2017 m. birželio 14 d. Nr. A30-1759

Vilnius

Atsižvelgdama į Gražinos Volodko-Šachajevos ir kitų sklypo Versmių g. 76 (kadastro Nr. 0101/0157:1796) savininkų 2017 m. gegužės 1 d. prašymą reg. Nr. A647-562/17 nutraukti detaliojo planavimo procedūras,

l a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. A30-942 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Versmių g. 76“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė