Numatoma koreguoti Vilniaus m. valdybos 2000-06-08 sprendimu Nr. 1200V „Dėl teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio g. sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintus sklypo Verkių g. 2A (kad. Nr. 0101/0023:116) sprendinius

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8, punktu 318.4.2 (detaliajame plane panaikinamos sprendinių spragos) bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais numatoma koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000-06-08 sprendimu Nr. 1200V „Dėl teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintus sklypo Verkių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0023:116) sprendinius, nustatant užstatymo intensyvumą. Šiuo metu M. Volbeko firmoje „Archipolis“ parengti svečių namų Verkių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0023:116) projektiniai pasiūlymai.

Informacija teikiama M. Volbeko firmos „Archipolis“ patalpose Kalvarijų g. 1-3.2, Vilniuje darbo dienomis 10.00-16.00 val. Projekto vadovas – Mantas Volbekas tel: +370 699 31344, el. paštas: [email protected].

Pastabas raštu galima teikti iki 2018-02-28. Viešas aptarimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 salė, II a., 2018-02-28, 17.00 val.