Numatomas keisti Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A30-1297 tekstas (teritorijos tarp Gabijos ir Ukmergės pl. detaliojo plano sklypo (kad. Nr. 0101/0170:1142) sprendinių koregavimas)

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ĮSAKYMO „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2017-05-09 ĮSAKYMO NR. A30-1297 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GABIJOS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0170:1142) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO“ PROJEKTAS

Keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A30-1297 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu)“ 2 punktu patvirtintos planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 10 punktas – SPAV (starateginių pasėkmių aplinkai vertinimas) reikalingumas: nereikalingas.VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2017-05-09 ĮSAKYMO NR. A30-1297 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GABIJOS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0170:1142) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

2017 m.

Vilnius

K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A30-1297 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu)“ 2 punktu patvirtintos planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 10 punktą ir vietoj žodžio „reikalingas“ įrašau žodį „nereikalingas“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

keičiamo įsakymo tekstą žiūrėti čia