Numatomas teritorijos tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059175), sklypo Nr. 12 (Kareivių g. 2E) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059175), sklypo Nr. 12 (Kareivių g. 2E) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 12 (Kareivių g. 2E) sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059175), pakeisto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1810 „Dėl žemės sklypo Kareivių g. 2E detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-2746 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 12, pakeisto žemės sklypo Kareivių g. 2E detaliuoju planu, sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu, sklypo Nr. 12 (Kareivių g. 2E, kadastro Nr. 0101/0018:81) sprendinius inicijavimo pagrindu: papildyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus – teritorijos naudojimo tipą, nurodant galimas vyraujančias statinių ar jų grupių paskirtis.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, el. danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. 8-610-23789. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO KOREGUOTI 13,7 HA TERITORIJOS (KADASTRO NR. 0101/0018:24) TARP KALVARIJŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12 (KAREIVIŲ G. 2E) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRIND  (atsisiųsti)

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI  (atsisiųsti)