Numatomas teritorijų planavimo komisijos posėdis

Teritorijų planavimo dokumentų Rengėjus kviečiame teikti prašymus ir projektus (detaliųjų planų koregavimui techninio projekto rengimo metu, arba teritorijų planavimo dokumentus pradėtus rengti iki 2016-01-01galiojusia tvarka) iki 2018-01-20 10.00val. Gavus daugiau nei 4-5 prašymus projektų derinimui, TPK posėdis bus organizuotas 2018-01-24 ir 25 dienomis.