Nuspręsta neatlikti „Teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211)“ detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

NUSPRĘSTA NEATLIKTI „TERITORIJOS, SKIRTOS SPORTO IR KOMERCINIAM CENTRUI, UKMERGĖS IR OZO GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE OZO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0020:212) IR UKMERGĖS GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0020:211)“ DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ „TERITORIJOS, SKIRTOS SPORTO IR KOMERCINIAM CENTRUI, UKMERGĖS IR OZO GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE OZO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0020:212) IR UKMERGĖS GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0020:211)“ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-11092/19 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ (toliau – Įsakymas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti „Teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211)“ detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

VP18-160_organizatoriaus+sprendimas+del+SPAV+atrankos

Plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt; kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (8 5) 211 2519, el. paštas: [email protected].

Plano ir SPAV atrankos dokumento rengėjas – Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. (8-5) 219 7940, el. paštas: [email protected].

Susipažinti su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos Įsakymu ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima planavimo organizatoriaus buveinėje, organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt).

SPAV_atranka_aiskinamasis_rastas-2