Nutraukta apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Liepkalnio ir Sparno gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimo procedūra

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP LIEPKALNIO IR SPARNO GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-17 ĮSAKYMO NR. 30-3851/18(2.1.1E-TD2) „DĖL TERITORIJOS TARP LEPKALNIO IR SPARNO GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO“ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU

 

2020 m. spalio  15 d.   Nr. 30-2406/20

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Antrojo teritorijų planavimo priežiūros skyriaus   2020 m. birželio 22 d. raštą Nr. 2D-8307 „Dėl detaliojo plano tikrinimo nutraukimo (K-VT-13-19-168)“:

  1. N u t r a u k i u apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Liepkalnio ir Sparno gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimo procedūrą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-168).
  2. P r i p a ž į s t u negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 30-3851/18(2.1.1E-TD2) „Dėl teritorijos tarp Liepkalnio ir Sparno gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo“.

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis