Organizuojamas apie 33500 (trisdešimt trijų tūkstančių ir penkių šimtų) kv. m teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano rengimas, keičiant Vilniaus dyzelinių traukinių depo teritorijos detalųjį planą,

SKELBIMAS DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

Organizuojamas apie 33500 (trisdešimt trijų tūkstančių ir penkių šimtų) kv. m teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano rengimas (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), keičiant Vilniaus dyzelinių traukinių depo teritorijos detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1289V „Dėl dyzelinių traukinių depo teritorijos Geležinkelio g. 12 detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“, ir jo sprendinius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – įgyvendinti geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritorijos modernizaciją, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant teritorijos gatvės raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes, ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos ir formuojamų ir esamų sklypų naudojimo reglamentus.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo projektu dėl detaliojo plano rengimo ir teikti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, Savivaldybės el. svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,

Naujamiesčio seniūnijoje (Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius ) ir Savivaldybės patalpose adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 420 kab., 415 kab. (Kontaktinis tel. 852112526, tel. 852112753).

Miesto ištrauka Schema su teritorijos plotu ir kadastro Nr