Pakartotina informacija apie 2017-02-09 priimtą sprendimą dėl apie 84,9 teritorijos tarp ukmergės, Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo, Avižienių ir Tarandės gatvių detaliojo plano rengimo

Norėdami susipažinti su 2017-02-09 Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-426, planavimo programa ir planuojamos teritorijos schema, naudokite apačioje pateiktą nuorodą:

2017-02-09 2017-02-09 priimtas sprendimas dėl apie 84,9 ha teitorijos tarp Ukmergės, Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo, Avižienių ir Tarandės gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo

(ankstesnis 2017-02-09 skelbimas/index.php?3143636541)