Pakartotinai informuojame apie galimybę susipažinti su parengtais apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detaliojo plano (TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-22-824) sprendiniais

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu“ TPD Nr. K-VT-13-22-824

Planuojama teritorija: apie 1,7 ha ploto teritorija, kurą sudaro sklypai A. Mackaus g. 17 (kad. Nr. 0101/0008:1394), A. Mackaus g. 15 (kad. Nr. 0101/0008:1415), A. Mackaus g. 13 (kad. Nr. 0101/0008:1418), A. Mackaus g. 11 (kad. Nr. 0101/0008:785), A. Mackaus g. 9 (kad. Nr. 0101/0008:836), Visorių g. 41 (kad. Nr. 0101/0008:1416), Visorių g. 43 (kad. Nr. 0101/0008:1419), Visorių g. 45 (kad. Nr. 0101/0008:1417), Visorių g. 47 (kad. Nr. 0101/0008:788), Visorių g. 49 (kad. Nr. 0101/0008:789), Visorių g. 51 (kad. Nr. 0101/0008:790) ir įsiterpę laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plotai prie Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių ir miško paskirties sklypo ribų.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. A30-2938/22 „Dėl leidimo rengti apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m rugsėjo 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-197/22.
Planavimo uždaviniai: nekeičiant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo pertvarkyti sklypų ribas ir plotus prijungiant įsiterpusius laisvos žemės plotus, nustatyti sklypų Algimanto Mackaus g. 17 (kadastro Nr. 0101/0008:1394) ir Visorių g. 41 (kadastro Nr. 0101/0008:1416) užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected].
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel. (85) 261 1115, el. p. [email protected]. Informacija teikiama el. p. [email protected], el. p. [email protected].
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 16 d. imtinai galima susipažinti: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-824), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais.
Viešas svarstymas vyks: 2023 m. rugpjūčio 17 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 857 9161 9927, slaptažodis: 385036):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqfuiurzIjGNPYRoBD6EH7F-Jd1n72EkVM
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-824) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Ai-kinamasis

Pagrindinis+br

Sklyp-+planas

Visuomen-s+pasi-lym-+apibendrinimas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ