Pakartotinai informuojame apie parengtą teritorijos Pupinės kaime detaliojo plano, sklypo B. Brazdžionio g. 34 (kadastro Nr. 0101/0159:203), susisiekimo komunikacijų (įvažiavimo/ išvažiavimo vietos) koregavimą

 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-16 d. sprendimu Nr. 1-2030 patvirtintas Teritorijos Pupinės kaime detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com .
Planuojama teritorija: B. Brazdžionio g. 34, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0159:203), plotas – 0,2655 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo B. Brazdžionio g. 34, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0159:203), susisiekimo komunikacijas (įvažiavimo/ išvažiavimo vietą).
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2023-01-27 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Naujininkų seniūnijoje; detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas

B_Brazdzionio_34_DPK_brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ