Pakartotinai informuojame apie parengtus teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo sprendinius, pritarimą koncepcijai ir planavimo organizatoriaus sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-20-587)

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 1,17 ha ploto teritorija, kurią sudaro žemės sklypas Lvivo g. 25, kadastro Nr. 0101/0032:765, ir gretima valstybinės žemės teritorija Lvivo ir Krokuvos gatvių koridoriuose, Šnipiškių sen., Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-02 įsakymas Nr. A30-2460/20 ir įsakymo keitimai:
2023-01-11 įsakymas Nr. A30-130/23 ir 2023-02-20 įsakymas Nr. A30-673/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Eastnine 3Bures-1-2 UAB, į. k 303294745, Lvivo g. 25 – 701, 08105 Vilnius, www.eastnine.com, el. p. info@eastnine.lt, tel.  (85) 268 1808.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, Maironio g. 11, 01125 Vilnius, el. p. smartas@smartas.lt, tel.:
(85) 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: keičiant žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m. birželio 12 d. iki 2023 m. birželio 23 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas svarstymas vyks 2023 m. birželio 26 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 875 0594 8229, slaptažodis: 562242): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-yhqjMoGN3UyfHO0V6UsO6nM8RRjiJH

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m. birželio 12 d. iki 2023 m. birželio 23 d. imtinai galima susipažinti TPDRIS (K-VT-13-20-587), www.vilnius.lt ir rengėjo biure, iš anksto susitarus.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

SMA_Lvivo25_SPR_Pagrindinis+bezinys

Aiskinamasis+rastas

Galutinis+sprendimas+del+SPAV

Pritarimas+koncepcijai

Pagrindinis+bezinys

Informacinis+pranesimas