Pakartotinai informuojame apie teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliojo plano (statybos zonų, ribų, servituto, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų) koregavimą sklypuose Tilto g. 11 ir Tilto g. 13 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Tilto g. 11 (kadastro Nr. 0101/0041:235) ir Tilto g. 13 (kadastro Nr. 0101/0041:35), Vilnius
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. 1-1618 „Dėl teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojamos statybos zonos ir ribos, servitutas Nr. S1, tikslinamas susisiekimo komunikacijų išdėstymas, nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-1618 patvirtintu „Teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliuoju planu“ (reg. Nr. T00070402) nustatytų statybos reglamentų

Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-1618 patvirtintu „Teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliuoju planu“ (reg. Nr. T00070402) nustatytų statybos reglamentų.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. (85) 261 11 15, el. p. diana@smartas.lt, tel. +37068755415.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu galima: nuo 2022-12-01 iki 2022-12-15 imtinai (10 darbo dienų):
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas;
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. rugpjūčio mėnesio);
– UAB „Senojo miesto architektai“ patalpose Maironio g. 11, Vilnius, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais.
– Senamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo
pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pastabų+taisymas_2022-11-23

Tilto+g.+11+ir+13+-+Palyginamoji+schema

Tilto+g.+11+ir+13+-+Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ