Pakartotinai informuojame, kad parengtas Teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0165:590) inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1626V „Dėl teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057510) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklypą (kadastro Nr. 0101/0165:590) padalinti ir nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2064 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-06-22 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0165:590)“ Nr. A30-2243/21″.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-620.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-03-07 iki 2022-03-21 imtinai Panerių seniūnijoje, Žalioji al. 3, LT-02232 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-620) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Detaliojo plano projektas 2022-03-22, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-03-22, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/77074728677?pwd=TjxUO16hnFFPkJWvlz5Kh5dZm7XOyX.1
Meeting ID: 770 7472 8677
Passcode: 7tt7Qy

Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-03-22, laikas 16.30 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/75961229846?pwd=tCvX1an3J-ZpFKk-5Xpadg6vp075GI.1
Meeting ID: 759 6122 9846
Passcode: 1ENRq1

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2022-03-21 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2022-03-22, 16 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Sprendiniai