Pakartotinai viešai svarstomas „Apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas“

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas“ (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-209)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 26,1 ha teritorija buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje
Dokumento rengimo pagrindas: 2016 m. rugpjūčio 29 d. darbinio pasitarimo Miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A17-1285/16-(2.1.13-MP); Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017-01-09 įsakymas Nr. A30-62
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +37060204667, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendimais ir Teritorijos Gulbinuose architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti socialinės infrastruktūros teritorijas ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-12-29 iki 2023-01-18 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-209), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, Verkių seniūnijos patalpose, adresu: Kalvarijų g. 156, Vilnius
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano projektas 2023-01-18, 17 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas rengiamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-01-18, laikas 17.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://cutt.ly/gulbinu

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

VP17-27_Gulbinu+26+ha_DP_aiskinamasis+rastas_2022-12-16

VP17-27_Gulbinu+26+ha_DP_pagrindinis+brezinys_2022-12-16

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ