Pakartotinas susipažinimas su koreguojamo „Teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškių gatvių detaliojo plano sklypo Nr.2“ detaliojo plano sprendiniais

Pakartotinas susipažinimas su koreguojamo „Teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškių gatvių detaliojo plano sklypo Nr.2“ detaliojo plano sprendiniais.

Buvo informuota, kad nuo 2014 m. liepos 29 d. koreguojamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas ir jo sprendiniai, keičiant sklypo Nr. 2 naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Detalaus plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškių gatvių detaliojo plano sklypo Nr.2 sprendinius“ 2014 m. gegužės 21 d. Nr. 30-1194, keičiant naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą ir reglamentų ribas.

Koregavimo tikslai – sklypo Nr. 2 keisti naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo būdą, užstatymo intensyvumą ir reglamamentų ribas.

Planavimo organizatorius: UAB „NT investicijų sprendimai“ (į.k. 300512345, buveinės adresas Žalgirio g. 106, Vilnius), atstovaujama direktoriaus Andriaus Beniušio.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Renova“ (į.k. 121023786, Gedimino pr. 16 LT-01103 Vilnius), PV A. Songaila Atest. Nr. A 1138, tel. 8 698 21492, el.paštas [email protected].

Koreguotas detalusis planas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas ir registruojamas Teritorijų planavimo įstatymo numatyta tvarka.

Papildomas susipažinimo laikas su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skelbiamas nuo 2015 m. sausio 28 d. iki 2015 m. vasario 13 d. Šnipiškių seniūnijos patalpose A.Juozapavičiaus g. 10A, Vilniuje.

Teikti pasiūlymus galima: UAB „Renova“ Gedimino pr. 16 LT-01103 Vilnius, tel. 8 698 21492, el.paštu reno[email protected]. nuo 2015 m. sausio 28 d. iki 2015 m. vasario 13 d.