Pakartotinis susipažinimas su žemės sklypo Liepkalnio g. 78 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimu sklype Liepkalnio g. 74A (kad. Nr. 0101/0073:247)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas (reg. Nr. T00054318)
Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Liepkalnio 74A (kad. Nr. 0101/0073:247)
Dokumento rengimo pagrindas: 2001-02-28 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 234 patvirtintas „Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas“. (reg. Nr. T00054318)
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. p.: [email protected] , interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: architektė N. B.,  tel. 8 69903393, el. p.: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguojamas susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų į sklypą) skaičius, vieta.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: 2023 m. kovo 20-31 d. (imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt ), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt ) skiltyje Rengiami TP dokumentai; Rasų seniūnijos patalpose.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:
BREZINYS+SU+KOREGUOJAMAIS+SPRENDINIAIS

Pagrindinis+brezinys+su+koreguojamos+teritorijos+riba+r

TPD+Aiskinmasis+rastas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ