Pakeista žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:1910) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 30-518 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:1910) pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo ir naudojimo būdo nustatymo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 44 redakcija), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ (2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija) ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, pakeista žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:1910) buvusiame Trakų Vokės kaime pagrindinė naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą ir nustatytas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdas.