Pakeista žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2492) pagrindinė naudojimo paskirtis

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1271 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2492) pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo ir naudojimo būdo nustatymo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, pakeista žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2492) buvusiame Pašilaičių kaime pagrindinė naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą ir nustatytas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdas.