Pakeistas A30-497/20 sprendimas dėl leidimo inicijuoti sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių  detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Baltosios Vokės g. 37

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-03-03 ĮSAKYMO NR. A30-497/20 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO BALTOSIOS VOKĖS G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0082:159) IR JO GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE BALTOSIOS VOKĖS G. 37“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio   19  d.   Nr. A30-176/21

Vilnius

 

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. A30-497/20 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių  detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Baltosios Vokės g. 37“:

  1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. L e i d ž i u  inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-502 „Dėl sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių Panerių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00058378) koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir sklype Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:343) nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“

  1. Išdėstau 2 punktu patvirtintos Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 1 punktą taip:

„1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastroNr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių Panerių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00058378) koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype BaltosiosVokės g. 37.“

  1. Išdėstau 2 punktu patvirtintos Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 7 punktą taip:

„7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-502 „Dėl sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:159) ir jo gretimybių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00058378) koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:343), nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut