Pakeistas Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1889/20 keisti Sklypo Rodūnios kel. 30,32 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-08-17 ĮSAKYMO NR. 30-1889/20 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO RODŪNIOS KEL. 30, 32 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo   5 d.   Nr. 30-494/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 30-1889/20 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinių keitimą“ priedą (miesto plano ištrauką) ir išdėstau jį nauja redakcija*

Miesto+plano+ištrauka-1

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis