Pakeistas atliekamo apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano (registro Nr. 78016) keitimo sklypuose Moravų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ir 17 viešojo svarstymo laikas

DĖL  VIEŠOJO  SVARSTYMO LAIKO PAKEITIMO

 

Informuojame, kad atliekamas Apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano (registro Nr. 78016) keitimas sklypuose Moravų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ir 17.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas B. Bučelis, tel. (8-5) 219 7913, el. paštas: benius.bucelis@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Gama turtas“, įm. kodas 304233452, Konstitucijos pr. 26, tel. (5) 2757475

Detaliojo plano keitimo pagrindas: 2018-02-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-433 „Dėl leidimo inicijuoti apie12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano keitimą sklypuose Moravų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ir 17“ ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

 

Planavimo tikslas: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-4032 patvirtinto Apie 12 (dvylikos) ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo   plano   (registro   Nr.   78016)   keitimą   teritorijų planavimo   proceso   inicijavimo   sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) suplanuotų sklypų Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0073:326)  Moravų g. 1, Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0073:303) Moravų g. 3, Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0073:317) Moravų g. 5, Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0073:278) Moravų g. 7, Nr. 5 (kadastro Nr. 0101/0073:293) Moravų g. 9, Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0073:280) Moravų g. 11, Nr. 7 (kadastro Nr. 0101/0073:273) Moravų g. 13, Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0073:316) Moravų g. 15 ir Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0073:279) Moravų g. 17 ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos,   užstatymo   tankį, intensyvumą,   statinio   aukštį, užstatymo   tipą,   statybos   zoną   ir   ribą   bei   kitus   planuojamam   užstatymui   reikalingus   teritorijos naudojimo   reglamentus   vadovaujantis   Vilniaus   miesto   savivaldybės  teritorijos   bendrojo   plano sprendiniais.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. (8-5) 211 3331, el. p. info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas Nr. ATP2006.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Viešumo procedūros: Su parengtu, viešai eksponuojamu, teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2019-02-12 iki 2019-02-25 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-161), Rasų seniūnijoje bei projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

susipažinti: pagrindinis brežinys

 

Viešas susirinkimas vyks 201902-26,  10 val. projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilnius.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir /ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki viešinimo pabaigos 2019-02-25 (ir detaliojo plano eksponavimo pabaigos). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

PV Asta Kariniauskienė