PAKEISTAS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0015:158) NAUDOJIMO BŪDAS

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 30-3552 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0015:158) naudojimo būdo pakeitimo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ (2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija) ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634, pakeistas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0015:158) naudojimo būdas iš gyvenamosios teritorijos (naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į komercinės paskirties objektų teritorijos.