Pakeistas žemės sklypo Mechanikų g. 4 naudojimo būdas

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 30-1200 „Dėl žemės sklypo Mechanikų g. 4 naudojimo būdo pakeitimo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, pakeistas 1495 kv. m ploto kitos paskirties žemės sklypo Mechanikų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0083:87) esamas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdas į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą 342 kv. m ploto sklypo dalyje ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą 1153 kv. m ploto sklypo dalyje.