Pakeisti Sklypo Burbiškių 5b ir 5c detaliojo plano sprendinių keitimas iniciavimo pagrindu sprendiniai

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-21-366
Planuojamos teritorijos aprašymas: Burbiškių g. 40 (kadastro Nr. 0101/0070:263) Vilniaus m.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos  direktoriaus 2018-08-08 įsakymas Nr. A30-2688/18 su darbų programa; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis; 2018-10-23 Nr. A615-75/18(2.15.1.7-TD2); Institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1467 „Dėl sklypo Burbiškių g, 5B, 5C detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Burbiškių g. 5B ir 5C, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano ( registro Nr. 2534) sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 pertvarkytų žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 30-3698 „Dėl žemės sklypų Burbiškių g. 40 ir 62 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių keitimą planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu, nustatant visam sklypui Burbiškių g. 40 (kadastro Nr. 0101/0070:263) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir patikslinant kitus detaliuoju planu sklypams Nr. 1 ir Nr. 2 nustatytus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Ugna“, juridinio asmens  kodas 300584736, buveinės adresas Viršuliškių g. 16-5, LT-05108 Vilnius,  informacija teikiama  tel.: 868672572  arba el. paštu: [email protected]
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-366), taip pat nuo 2023-03-03 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Aktualios+versijos+pagrindimas

INŽINERINIŲ+TINKLŲ+SUVESTINIS+PLANAS

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS

skelbimo+tekstas