Pakeisti Teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu sprendiniai (TPD Nr. K-VT-13-22-313)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas REG242206 ir gautas elektroniniu paštu, pakeisti detaliojo plano koregavimo sprendiniai.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos REG242206:

Aiškinamajame rašte ir pagrindiniame brėžinyje nurodyta, kad projektuojami II atsparumo ugniai laipsnio pastatai ir numatomas 3 m atstumas nuo planuojamo užstatymo iki sklypo ribos, dėl ko gali būti neišlaikomi priešgaisriniai atstumai iki kaimyniniuose sklypuose suprojektuotų, pastatytų ar teritorijų planavimo dokumentuose numatytų pastatų. (Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, p. 3.3, 8).

Į pastabą atsižvelgta: 1. Pakoreguotas aiškinamojo rašto 1.6. skyrius ir Pagrindinio brėžinio 2 pastaba, nurodant: „Pastatų atsparumas ugniai nustatomas I laipsnio. Pastatų ugniai atsparumo laipsnis gali būti tikslinamas techninio projekto rengimo metu, įvertinus esamą situaciją, atstumus iki kaimyninių pastatų, o  konkretūs sprendiniai, dėl priešgaisrinių atstumų tarp pastatų, priešgaisrinių sienų įrengimo ir pan., turi būti įgyvendinami vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai““.

Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos el. paštu:

Brėžinyje ar aiškinamajame rašte nurodyti ir galimą nelaidžių dangų procentą, taip užtikrinant bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą.

Į pastabą atsižvelgta: 1. Papildytas aiškinamojo rašto 1.2.1. ir 1.2.2. skyriai bei Pagrindinio brėžinio Teritorijos naudojimo reglamentų aprašomosios lentelės skiltis „kiti reglamentai“  sakiniu: „Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 40%.“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-313)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A30-933/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-2510 „Dėl teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00076497) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinius sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą (kadastro Nr. 0101/0049:814) į du sklypus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-313) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.

Nuoroda:

01-Pagrindinis+brezinys2

Aiškinamasis+raštas+A.+Voldemaro+14-4