Pakeisti Teritorijų prie Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Geryčių g. 21A, 23A, 25A sprendiniai

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijų prie Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Geryčių g. 21A, 23A, 25A inicijavimo pagrindu. Registro Nr. K-VT-13-22-247
Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojama teritorija: žemės sklypai Geryčių g. 21A, 23A, 25A, Vilniuje. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3284 ha.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-08 įsakymas Nr. A30-4033/21 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJŲ PRIE PADEKANIŠKIŲ, ČEKONIŠKIŲ IR GERYČIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE GERYČIŲ G. 21A, 23A, 25A“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB Archipolis, Lvovo g. 7, Vilnius, +370 699 31344,  info@archipolis.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-773 patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079882) sprendinių koregavimą sklypuose Geryčių g.21A (kadastro Nr. 0101/0167:3854), Geryčių g. 23A (kadastro Nr. 0101/0167:3857) ir Geryčių g. 25A (kadastro Nr. 0101/0167:3859):
nekeičiant planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų ribų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakoreguoti žemės sklypų naudojimo reglamentus.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-247) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.
Nuoroda:

2106-DPK-SPRENDINIAI-AR-v6

2106-DPK-SPRENDINIAI-PB-v6

2106-DP-V6+PAAISKINIMAS