Pakeisti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu sprendiniai. TPD Nr. K-VT-13-21-782

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-13-21-782
Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0,2114  ha, Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) Vilniaus m.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos  direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A30-3164/21 su darbų programa.  Papildymas 2022-09-07 Nr. A30-3307/22.    Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis; 2021-11-22 Nr. A615-108/21
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Geri projektai“, įmonės kodas 125308583, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius,  informacija teikiama  tel.: 868672572  arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius, koreguotus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A30-371/19 „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokių g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9), Lokių g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7) ir Lokių g. 26 (dabartinis
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. lapkričio  11 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-782) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.
Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

inžinerinių+tinklų+suvestinis+planas

pagrindinis+brėžinys+2022

skelbimo+tekstas

Versijos+pagrindimas