Papildoma informacija apie rengiamą Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinių koregavimą sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174), teikiant susipažinti su Daugiabučių namų Paribio g. 12 rekonstravimo projektiniais pasiūlymais

Rengiant Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinių koregavimą sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174), viešinami Daugiabučių namų Paribio g. 12 rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

 

Rengiant Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinių  koregavimą sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174),  teikiami susipažinti  Daugiabučių namų Paribio g. 12 rekonstravimo  projektiniai pasiūlymai.

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Paribio g. 12, Vilnius (sklypo kadastro Nr. 0101/0031:174).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama: Kita/ Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos / Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planuojama: Kita/Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esamos: Gamybos, pramonės; pagalbinio ūkio; kita.

Numatoma: Gyvenamoji.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Emilis Petkevičius, ep@vas.lt, +37061572801, UAB „Vilniaus architektūros studija“, P.Lukšio g. 32, Vilnius 08222.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Paribio 12, UAB, Antano Tumėno g. 4, Vilnius 01119, beatrice@rewo.lt, tel. +37061264164.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: P. Lukšio g. 32-IV aukštas, Vilnius. +37061572801 Nuo 16:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu : ep@vas.lt iki 2019-02-05, 17:00.

projektiniai pasiūlymai:   PARIBIO 12 PP 2019 01 04

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės 215 kabinete (antras aukštas prie Tarybų salės). 2019-02-05, 17:00.

 

Papildoma informacija prie viešinamų projektinių pasiūlymų dėl lygiagrečiai vykdomo detaliojo plano koregavimo, kuris privaloma tvarka viešinamas www.tpdris.lt.

Rengiamo detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A30-2627/18(2.1.22E-TD2) ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2018 m. gruodžio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-86/18(2.15.1.7-TD2).

Rengiamo detaliojo plano tikslas: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinius sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174) inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklypo Paribio g. 12 ribų, ploto ir paskirties, koreguoti žemės naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Detaliojo plano koregavimo Organizatoriaus kontaktiniai atstovai: VMSA Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė. Konstitucijos pr. 3, 415 kab., Vilnius,  tel.: (85) 211 2519, el. paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt.; Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Dovilė Eidukaitė , tel.: (85) 211 2573, el.paštas dovilė.eidukaitė@vilnius.lt;  Detaliojo plano koregavimo Rengėjų kontaktai: UAB „Formatas A1“ A. Goštauto g. 8-402, Vilnius, el. paštas: alicija@formatogrupe.lt