Papildoma informacija dėl 2017-09-14 įsakymo Nr. A30-2464 pakeisto Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A30-2457/18(2.1.22E-TD2) dėl Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano sprendinių keitimo sklype Neužmirštuolių g. 10C

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

LEISTA KEISTI LAZDYNŲ SENIŪNIJOS GYVENAMOJO KVARTALO ŠILTNAMIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO PAPILDYMO PROJEKTO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 19 (NEUŽMIRŠTUOLIŲ G. 10C)

 

Sprendimas:

Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-09-14 įsakymas Nr. A30-2464 „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto sprendinius sklype Nr. 19 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) inicijavimo pagrindu“, pakeistas Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A30-2457/18(2.1.22E-TD2) „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-09-14 įsakymo Nr. A30-2464 „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto sprendinius sklype Nr. 19 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“

Planavimo darbų programa:

Patvirtinta Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-09-14 įsakymu Nr. A30-2464 „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto sprendinius sklype Nr. 19 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) inicijavimo pagrindu“, pakeista Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A30-2457/18(2.1.22E-TD2) „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-09-14 įsakymo Nr. A30-2464 „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto sprendinius sklype Nr. 19 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Pakeisti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1633V „Dėl Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055010) sklypo Nr. 19 dalies, kuri pertvarkyta žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto sklypo Nr. 1 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) sprendiniais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A30-2172 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant planavimo tikslą nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A30-3804 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10C naudojimo būdo pakeitimo“ nustatyto sklypo (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) naudojimo būdo, nustatyti minėto sklypo teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (registro Nr. T00056038).

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):

Neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengto detaliuoju planu tvarka:

Pasiūlymų teikimui ir susipažinimui su parengtu detaliuoju planu taikoma bendroji tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 6.4.1 ir 33.4 papunkčiuose. Konkreti informacija apie susipažinimo vietas, terminus, atsakingus už supažindinimą, pasiūlymų priėmimą bei informacijos teikimą asmenis ir jų kontaktiniai duomenys bus skelbiami papildomai, parinkus detaliojo plano rengėją.