Papildomai informuojama apie parengtą sklypų Paribio 49 ir 51 detaliojo plano koregavimą sklype Paribio g. 51

DĖL PAPILDOMO VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ SKLYPŲ PARIBIO G. 49 IR 51 DETALIOJO PLANO (REG. NR. 369) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE PARIBIO G. 51 (KADASTRO NR. 0101/0029:249).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1192 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A30-2943 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Paribio g. 49 ir 51 detaliojo plano sklypo Paribio g. 51 sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017 m. gruodžio 18 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2373/17(3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 471V „Dėl sklypų Paribio g. 49 ir 51 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 369) sprendinius sklype Paribio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0029:249) inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklypo Paribio g. 51 ribų, ploto ir paskirties, koreguojant žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K) ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdą (R), nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 25 73 (D. Eidukaitė).

Planavimo iniciatorius: UAB “Logistikos konsultacijos“, į. k. 300143784, Mindaugo g. 16-25, Vilnius, tel., +370 639 98765, el. p. andrius.k@magnus-group.lt.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 1115. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti Žvėryno seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2018 m. birželio 14 d. iki 2018 m. birželio 27 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-17-599. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

brėžinį žiūrėti čia