Papildyta detaliojo plano (apie 32,8 ha dydžio teritorijai tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Vilniaus m. savivaldybės (SPAV organizatoriaus) užsakymu SPAV atliko bendrovė „Civitta“. SPAV metu vertintos 3 teritorijos atnaujinimo alternatyvos ir jų įtaka aplinkai gamtiniais, urbanistiniais, kultūros paveldo, ekonominiais ir socialinės gerovės kriterijais. Visuomenė pasiūlymus vertinimo ataskaitai galėjo teikti iki 2020 m. rugpjūčio 18 d.

Rugpjūčio 18 d. Vilniaus m. savivaldybės Tarybos salėje įvyko viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė buvo supažindinta su SPAV ataskaita. Terminas teikti pasiūlymus visuomenės prašymu buvo pratęstas iki rugpjūčio 19 d., iš viso sulaukta ir išnagrinėta 10 visuomenės pasiūlymų.

Įvertinę visuomenės ir vertinimo subjektų (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Aplinkos apsaugos agentūros, Kultūros paveldo departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Vilniaus m. savivaldybės administracijos) išvadas ir pasiūlymus, SPAV rengėjai papildė anksčiau viešintą SPAV ataskaitą. Kviečiame susipažinti su papildytais dokumentais – vertinimo ataskaita ir derinimo pažyma, juos rasite čia.