Parengta Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialiojo plano koncepcija

Informacija dėl parengtos Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialiojo plano koncepcijos.

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-1049(2014-05-06) rengiamas Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialusis planas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-30 įsakymu Nr. 30-2382 pritarta parengtai specialiojo plano koncepcijai.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2033.

Rengėjas: S.Į. „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2703. PV A.Alūzienė.

Planavimo tikslas: atlikti Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje sprendinių keitimą. Keitimo uždaviniai – atlikti šios zonos pazonių sprendinių tikslinę korektūrą sekančiai: dalies pazonio MRe1 (ekstensyvaus pritaikymo/miško parkai) keičiant į NRu (urbanizuotos rekreacinės aplinkos), dalies pazonio NRn (subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos) reglamentą pakeičiant į NRu bei pazonio – VAe (ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo) į VRi (intensyvaus pritaikymo) reglamentą.

Susipažinti su parengta koncepcija galima pas plano rengėjus darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val..