Parengta planuojamos veiklos teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa

Informacija apie parengtą planuojamos veiklos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 26 16, faksas (8 5) 211 22 22).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faksas (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt).

PŪV pavadinimas: Planuojama veikla 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių.

PŪV vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas, Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijos.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faksas (8 706) 62 000, www.gamta.lt).

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto tinklalapyje www.infraplanas.lt, kuriame paskelbta PAV programa, ir UAB „Infraplanas“ patalpose (aukščiau nurodytu adresu) per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo darbo dienomis, darbo valandomis.

Pasiūlymus raštu, el. paštu galima teikti PAV dokumentų rengėjui (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, el. p. info@infraplanas.lt), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.