Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Parengta Sklypų Pavilionyse (kadastro Nr.0101/0100:972 ir Nr.0101/0100:1119) detaliojo plano ir sklypų buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr.0101/0100:953 ir Nr.0101/0100:974) detaliųjų planų korektūra

INFORMUOJAME, JOG PARENGTAS: Sklypų Pavilionyse (kadastro Nr.0101/0100:972 ir Nr.0101/0100:1119) detaliojo plano ir sklypų buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr.0101/0100:953 ir Nr.0101/0100:974) detaliųjų planų korektūra.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Detaliojo plano korektūros planavimo iniciatorius: UAB “Jaunbumani”

Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:

Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009m. Vasario 19d. Sprendimu Nr.1-860 “Dėl sklypų Pavilionyse detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto sklypų Pavilionyse (kadastro Nr.0101/0100:972 ir Nr.0101/0100:1119) detaliojo plano (reg. Nr.2254) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101//0100:2017) ir

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008m. birželio 18d. Sprendimu Nr.1-551 “Dėl sklypų buvusiame Pavilionių kaime detaliojo plano tvirtinimo”

patvirtinto sklypų buvusiame Pavilionių kaime (kadastro Nr.0101/0100:953 ir Nr.0101/0100:974) detaliojo plano (reg. Nr.2130) sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0100:2011 ir Nr. 0101/0100:2012) , keičiant sklypų užstatymo zonas ir ribas, servitutų vietas, sklypo (kadastro Nr.0101/0100:2011) naudojimo būdą iš gyvenamosios į komercinę, užstatymo tipą ir kitus naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendąjį planą iki 2015 metų (reg.Nr. 1881).

Planuojamos teritorijos adresas: Vilniaus m.sav.Vilniaus m. Ukmergės g. 373 (kadastr.nr. 0101/0100:2011 Vilniaus m.k.v.); Vilniaus m.sav.Vilniaus m. Ukmergės g. 379 (kadastr.nr. 0101/0100:2017 Vilniaus m.k.v.); Vilniaus m.sav. Pavilionių k. (kadastr.nr. 0101/0100:2012 Vilniaus m.k.v.);

Detaliojo plano korektūros rengėjas -tel. 261 44 69, el. paštas: vas@vas.lt Projekto vadovas Algimantas Pliučas.

Su detaliojo plano korektūros projekto sprendiniais visuomenė gali susipažinti nuo 2015 m. balandžio 16 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. darbo dienomis rengėjo UAB „Vilniaus architektūros studijos“ patalpose, P.Lukšio g. 32, IVa, Vilniuje, Tel. (8 5) 261 4469, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Fabijoniškių seniūnijos skelbimų lentoje, S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius,

Parengto detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015 m. gegužės 04d. 17.00 val UAB „Vilniaus architektūros studijos“ patalpose, P.Lukšio g. 32, IVa, Vilniuje, Tel. (8 5) 261 4469

Pastabos, pasiūlymai dėl koreguojamo detalaus plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano koregavimo rengėjui UAB “Vilniaus architektūros studija”, Lukšio g. 32.