Parengta Teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano dalies korektūra kartu su apie 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplinkkeliu.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJOS PRIE VILNIAUS MIESTO VAKARINĖS GREITO EISMO GATVĖS DETALIOJO PLANO DALIES KOREKTŪRĄ KARTU SU APIE 4,19 HA TERITORIJA TIES TALINO GATVE IR VAKARINIU APLINKKELIU BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JOS SPRENDINIAIS

Papildomai informuojame, kad parengta Teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano dalies korektūra kartu su apie 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplinkkeliu.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. vasario 19 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-362 „Dėl leidimo rengti Teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano dalies korektūrą kartu su apie 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplinkkeliu“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė tel. (85) 211 2752. Informaciją teikia teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Aurelijus Stapulionis, kab. 418, tel. (85) 211 2679.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė.

Detaliojo plano tikslas: parengti teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-856, dalies korektūrą kartu su apie 4,19 ha teritorija ties Talino gatve ir Vakariniu aplinkkeliu, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius viaduko statyboms ir šių koridorių paėmimą visuomenės poreikiams, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2016 m. rugpjūčio 16-30 d. darbo dienomis Miesto plėtros departamento patalpose, kab Nr. 418.

Paėmimas visuomenės poreikiams bus vykdomas sklypuose kad. Nr. 0101/0167:1883, kad. Nr. 0101/0167:1986 bei kad.Nr. 0101/0167:1235.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: Pastabos ir pasiūlymai dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano koregavimo Organizatoriui arba Rengėjui.

2016-08-05