Parengtas teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Mokslininkų g. 6 (kad. Nr. 0101/0008:1175)

SKELBIMAS APIE KOREGUOJAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ IR SUSIPAŽINIMĄ SU KOREGAVIMO SPRENDINIAIS

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-647 „Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. T00054375), sklypo nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kad. Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2019-11-11 įsakymas Nr. A30-2267/19 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą, 2019-12-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-91/19.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius – VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ įm. k. 126090582 Mokslininkų g. 2A, 08412 Vilnius, direktorius Saulius Arelis.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas – UAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. jurga@unitectus.lt, detaliojo plano koregavimo projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054375), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-647 ,,Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą: patikslinti sklypo dalyse, pažymėtose skaičiais 83, 135, 136, 137 ir 78, 130, 131, 132, 133, 134 teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Skelbimas apie koreguojamą detalųjį planą. Informacija apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius ir interneto svetainėje www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, taip pat registruotais laiškais – planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka. Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 9 d. iki 2020 m. kovo 24 d. imtinai 10 (dešimt) darbo dienų, darbo dienomis rengėjo UAB „Unitectus“ biuro patalpose, Lukiškių g. 3, Vilniuje, informacija telefonu (8 5) 261 0147, elektroniniu paštu jurga@unitectus.lt, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka. Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2020 m. kovo 24 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Sprendinių brėžinys: Pagrindinis+brėžinys