Parengta valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė ruožo Vilnius – Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcija ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

PARENGTA VALSTYBINĖS REIKŠMĖSMAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS-TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVANORIŲ PROSPEKTU SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

Informuojame, kad parengta valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė ruožo Vilnius – Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcija ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.
Plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2000, faks. 2112222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt). Planavimo organizatoriaus atstovai: Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vedėja Jolita Bernatavičienė tel. nr. (8 5) 2112756, el. p. jolita.bernataviciene@vilnius.lt, vyriausias specialistas Rimantas Mockus, tel. nr. (8-5) 2112641, el.p. rimantas.mockus@vilnius.lt.
Plano ir SPAV rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8-5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8-5)2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt;
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-22 sprendimas Nr.1-1216 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė ruožo Vilnius – Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-22 įsakymas Nr.30-3356.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė ruožo infrastruktūrą, reikalingą rekonstruoti šio kelio ruožą į keturių eismo juostų kelią su skiriamąja juosta (į pirmos kategorijos kelią), įrengti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus, kitą infrastruktūrą, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai paimti, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis.
Susipažinti su parengta specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima 2018m. lapkričio 15d.-28d. darbo dienomis nuo 9-16val, SĮ “Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, 512kab. ,Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-13-18-20).
Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka: per susipažinti su rengiamu Specialiuoju planu skirtą laiką, pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

PRIDEDAMA:

  1. Koncepcija. Pagrindinis bėžinys
  2. SPAV mazintas
  3. SPAV PAŽYMA
  4. Koncepcija. Aiškinamasis raštas
  5. PRITARIMAS KONCEPCIJAI