Parengta Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0042:149), Zarasų g. 15, detaliojo plano sprendinių korektūra

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ, BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad yra parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0042:149), Zarasų g. 15, senamiesčio seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių keitimas (Nr. 1-440).

Detaliojo plano keitimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2014m. lapkričio 21d. įsakymas Nr. 30-3445, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2015m sausio 12d. Nr. 72-14/15(3.1.36-AD4)

Detaliojo plano keitimo organizatorius – Vilniaus m. savivaldybės administracija (Konstitucijos pr.3, Vilnius);

Detaliojo plano korektūros iniciatorius – UAB“HQ DEVELOPMENT“, kodas 30253942, esanti Pramonės g.97, LT-11115 Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Michail Storožev

Detaliojo plano keitimo rengėjas – UAB“Archartelė“ ir partneriai, kodas 125909573, esanti Klaipėdos g. 1/16, LT-01117 Vilniuje (tel. 8 698 46864, el.p.: staude@archartele.lt)

Detaliojo plano keitimo projekto vadovas – Henrikas Štaudė (kvalifikacijos atestato Nr. A358)

Detaliojo plano keitimo tvarka – supaprastinta

Derinimo procedūra: detaliojo plano keitimą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje

Detaliojo plano keitimo tikslas bei numatoma veikla – detaliojo plano tvirtinimo patvirtinto detaliojo plano sklypo sprendinių – šiuo detaliuoju planu nustatytą statinio aukštį nuo žemės paviršiaus keitimą iš 12m į 17m ir statinio aukščio altitudę iš 115,50m į 120,50m pagal statinio projekto sklypo planą.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais visuomenė gali susipažinti rengėjo UAB“Archartelė“ ir partneriai biuro patalpose Klaipėdos g. 1/16, LT-01117 Vilniuje (tel. 85 2624453, mob.tel.: 8 698 46864, el.p.: staude@archartele.lt), nuo 9 – 18.30 val. 2015-03-15 iki 2015-03-27 imtinai rengėjo UAB“Archartelė“ ir partneriai biuro patalpose Klaipėdos g. 1/16, LT-01117

Viešo susirinkimo vieta UAB“Archartelė“ ir partneriai biuro patalpose Klaipėdos g. 1/16, LT-01117, laikas 2015-03-27 19val.