Parengta Žemės sklypo Paplaujos g. 3 ir gretimos teritorjos detaliojo plano sprendinių korektūra

Parengta Žemės sklypo Paplaujos g. 3 ir gretimos teritorjos detaliojo plano sprendinių korektūra INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ, BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAIS Informuojame, kad yra parengtas Žemės sklypo Paplaujos g. 3 ir gretimos teritorijos, Rasų seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių keitimas (Nr. 1-1270). Planuojama teritorija – apie 0,13ha teritorija Paplaujos g.1, Vilniuje Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės. Teritorijos planavimo dokumento rūšis – detalusis planas. Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas -Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2014m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 30-2640. Teritorijos planavimo organizatorius – Vilniaus m. savivaldybės administracija (Konstitucijos pr.3, Vilnius); Teritorijos planavimo dokumento rengimo iniciatorius – UAB “BALTIC PETROLEUM“, kodas 111703588, esanti Senasisi Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14013 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Onos Štochinos. Teritorijos planavimo dokumento rengėjas – UAB“A2SM“, kodas 300584184, esanti Trakų g. 11-15, LT-01132 Vilniuje (tel. 8 686 47835, el.p.: info@a2sm.lt) Teritorijos planavimo dokumento rengimo projekto vadovas – Aurimas Sasnauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A984) Teritorijos planavimo dokumento uždaviniai – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1270 patvirtinto sklypo plano Paplaujos g. 3 ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinius, keičiant sklypo Paplaujos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0059:157) žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos (G2), tikslinant reglamentus ir užstatymo ribą. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Viešas svarstymas: susipažinti su parengto detaliojo plano keitimo sprendiniais visuomenė gali rengėjo UAB“A2SM“ biuro patalpose Trakų g. 11-15, LT-01132 Vilniuje (tel. 8 5 2123360, el.p.: info@a2sm.lt), nuo 9 – 18.00 val. 2015-04-07 iki 2015-04-20 imtinai rengėjo UAB“A2SM“ biuro patalpose Trakų g. 11-15, LT-01132. Viešo susirinkimo vieta UAB“A2SM“ biuro patalpose Trakų g. 11-15, LT-01132, laikas 2015-04-20 18val.