Parengtas 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 2 (Kareivių g. 2E, kadastro Nr. 0101/0018:81) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad parengtas 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 2 (Kareivių g. 2E, kadastro Nr. 0101/0018:81) sprendinių koregavimas. Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-01-09 įsakymas Nr. A30-66, 2017-01-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-70 bei 2017-01-09 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-01-13 sprendimu Nr. 1-1343 “Dėl 13,7 ha teritorijos (kad. Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2496) sklypo Nr. 12 (Kareivių g. 2E, kad. Nr. 0101/0018:81), pakeisto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-14 sprendimu Nr. 1-1810 “Dėl žemės sklypo Kareivių g. 2E detaliojo plano tvirtinimo” patvirtintu detaliuoju planu (reg. Nr. 4087), sprendinius inicijavimo pagrindu, papildomai nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės sklypo naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo D. Eidukonytė, tel. 85 211 2750. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “KA Invest”, Birutės g. 42-1, Vilnius LT-08114 Tel. , el. paštas a.kraujelis@yahoo.com. Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 216 3867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2017-04-13 iki 2017-04-28 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868. Viešas svarstymas organizuojamas 2017-04-28 13:00 val. rengėjų patalpose, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano koregavimu, skirtą laiką.

brėžinį žiūrėti čia