Parengtas 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano Nr. 3 (Minsko pl. 3) sprendinių keitimas

Informuojame, kad parengtas 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano Nr. 3 (Minsko pl. 3) sprendinių keitimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplikos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 ir 315 punktais, parengtas sklypo Minsko pl. 3 detaliojo plano (reg. Nr. 1284) sprendinių keitimas. Detaliojo plano sprendinių koregavimo tikslai ir uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-195 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. Detaliojo plano tvirtinimo“ (reg. Nr. 1284) patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 3, kadastro Nr. 0101/0081:43) sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant žemės naudojimo būdą iš infrastruktūros teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg Nr. 1881) sprendiniais. Planavimo inicijatorius: Gintaras Budreika. Parko g. 43, Didžioji Riešė, Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faksas (8 5) 211 2222 , el. p. savivaldybe@vilnius.lt Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „ICS projectus group“. K. Donelaičio g. 62-206, LT-44248, Kaunas, tel.: 8 37 210181, el.p. ics@icsprojectus.lt. Projekto vadovė: Gintarė Karpavičienė, tel.: 8 647 00886, el.p. gintare.karpaviciene@icsprojectus.lt. Susipažinti su parengtais detalaus plano keitimo sprendinais bus galima nuo 2015.03.31 d. (imtinai)- iki 2015.04.15 d. (imtinai). Vieša ekspozicija: vyks nuo 2015.04.09 d. (imtinai)- iki 2015.04.15 d. (imtinai) Rasų seniūnijos skelbimų lentoje (Adresas: Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius, Tel. (8 5) 265 89 32, el. p. rasu.seniunija@vilnius.lt). Viešas svarstymas: vyks 2015.04.15 d. 17.30 val. Minsko pl. 3 esančiose patalpose. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui raštu ir el. paštu iki viešo svarstymo pabaigos