Parengtas A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592), detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro Nr. 0101/0047:275)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592) detalusis planas / 00069396 (000133003542)

Informuojame apie rengiamą  A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro Nr. 0101/0047:275) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2877-3831 (kadastro Nr. 0101/0047:275),  plotas 0.2921 ha, esantis adresu J. Kojelavičiaus g. 17, Vilniaus m. sav..

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-07 įsakymas Nr.A30-1352/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro Nr. 0101/0047:275)“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, pakoreguoti statybos zoną ir ribą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,  LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, tel. +370 615 28588, el.p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių viešinimas atliekamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2022-10-17 iki 2022-11-07 imtinai:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-458;
  • MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 28588;
  • Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Gerovės g. 1, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu);
  • Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-11-07, 17 val. nuotoliniu būdu.

„Google Meet“ vaizdo skambučio nuoroda:

https://meet.google.com/kjw-kpoa-iib

Arba surinkite numerį: ‪‪(LT) +370 5 204 6601 PIN kodas: ‪599 511 453#

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-458, iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Nuoroda:

Kojelavičiaus+g.29+DP+SPRENDINIAI_2208211-Pagrindinis+brezinys+A2

Kojelavičiaus+g_SPRENDINIAI+220927

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ