Parengtas AD pavaduotojos įsakymas dėl teritorijos , pagal Vilniaus Verbų etnokultūros draustinio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 21 detaliojo plano rengimo

Projektas Verbų zona 21

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 21, DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 5,3 (penkių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 21, pridedamoje miesto plano ištraukoje pažymėtos skaičiais 1-16, detalusis planas;

1.2. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu padalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypams kitą naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Su sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu galima susipažinti nuo 2016-12-01 iki 2016-12-15, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.

Pagarbiai,

Lina Adžgauskienė

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Konstitucijos pr. 3-415, LT-09601 Vilnius

Tel. (8-5) 211 2518

El. p. lina.adzgauskiene@vilnius.lt

http://www.vilnius.lt