Parengtas administracijos direktorės pavaduotojos įsakymo projektas „DĖL SKLYPŲ SROVĖS IR STEPONO BATORO GATVIŲ SANKIRTOJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (SROVĖS G. 20B) STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ SROVĖS IR STEPONO BATORO GATVIŲ SANKIRTOJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (SROVĖS G. 20B) STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“:

t v i r t i n u sklypų Srovės ir Stepono Batoro gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 641V „Dėl sklypų Srovės ir Stepono Batoro gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, nustatytos sklypo Nr. 3 (Srovės g. 20B, kadastro Nr. 0101/0061:99) statinių statybos zonos koregavimą pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja