Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Sniegenų gatvės Grigiškėse, detaliojo plano sprendinių koregavimą“

Informuojame, kad yra parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Sniegenų gatvės Grigiškėse, detaliojo plano sprendinių koregavimą“

Planavimo iniciatorius – sklypo Sniegenų g. 26 savininkė Sandra Stanionė, Kovo 11-osios 47-53 Grigiškės Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.
Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, inicijuoti teritorijos prie Sniegenų gatvės, Grigiškėse, detaliojo plano (reg. Nr. 2068), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2514 ,,Dėl teritorijos prie Sniegenų gatvės, Grigiškėse, detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 30-2945 „Dėl žemės sklypo Upokšnio g. 1, Salų kaime, Vilniaus miesto savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant sklype Sniegenų g. 26 (kadastro Nr. 7937/0004:133) 30 proc. užstatymo tankį ir kitus statybos reglamentus.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).