Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti 1500 gyventojų jaunimo gyvenamojo komplekso Gilužiuose sklypo Nr. 71 detaliojo plano sprendinius

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI 1500 GYVENTOJŲ JAUNIMO GYVENAMOJO KOMPLEKSO GILUŽIUOSE SKLYPO NR. 71 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V „Dėl detalaus planavimo projektų, įtrauktų į duomenų registrą, tvirtinimo“ patvirtinto 1500 gyventojų jaunimo gyvenamojo komplekso Gilužiuose sklypo Nr. 71 (Salotės g. 51, kadastro Nr. 0101/0167:3231) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant nustatytą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Su sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu galima susipažinti nuo 2016-12-01 iki 2016-12-15, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.

Pagarbiai,

Lina Adžgauskienė

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Konstitucijos pr. 3-415, LT-09601 Vilnius

Tel. (8-5) 211 2518

El. p. lina.adzgauskiene@vilnius.lt

http://www.vilnius.lt