Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas inicijuoti teritorijos prie Savanorių pr. 247 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0076:394, :403, Nr. :404) ir gretimoje teritorijoje

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Savanorių pr. 247 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0076:394, Nr. 0101/0076:403, Nr. 0101/0076:404) ir gretimoje teritorijoje

Planavimo iniciatorius –UAB „SILBERAUTO“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo tikslas – inicijuoti teritorijos prie Savanorių pr. 247 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 1025), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. 833V „Dėl teritorijos prie Savanorių pr. 247 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0076:394, Nr. 0101/0076:403, Nr. 0101/0076:404) ir gretimoje teritorijoje sujungiant sklypus į vieną sklypą, prijungiant tarp sklypų įsiterpusį valstybinės žemės plotą, keičiant servituto zoną ir ribas, nustatant suformuotame sklype teritorijos tvarkymo režimą, formuojant sklypą inžinerinės infrastruktūros objektui vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

ištrauką iš miesto teritorijos plano žiūrėti čia

ištrauką iš miesto teritorijos bendrojo plano žiūrėti čia