Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas rengti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano sklypo Nr. 12 (Paneriškių g. 5p) sprendinių koregavimą

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano sklypo
Nr. 12 (Paneriškių g. 5p) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu“

Planavimo iniciatorius –UAB „VM VALDA“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.
Planavimo tikslas – parengti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (registro Nr. 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“ ir koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. A30-3316 „Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 (Paneriškių g. 5P, kadastro Nr. 0101/0067:254) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, padidinant sklypo užstatymo intensyvumą iki 1,5, pastatų aukštingumą iki 15 m ir keičiant statybos zonos ir servituto ribas.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

Esamo TPD brėžinį žiūrėti čia