Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas tvirtinti sklypo Bališkių k. detaliojo plano sklypo Nr. 2 pertvarkyto sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:748) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0165:1691 ir Nr. 0101/0165:1690), pertvarkyto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:748) formavimo ir pertvarkymo projektu, statinių statybos zonos ir ribų koregavimo tvirtinimo“

Teisės akto iniciatorius Sklypų savininkų įgaliotas Donatas Kojala.

Prašom susipažinti su sklypų planu, koreguojamais detaliojo plano sprendiniais ir ištrauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano.

Pasiūlymų teikimas: Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

situacijos planą žiūrėti čia

ištrauką iš bendrojo plano žiūrėti čia

koregavimo brėžinį žiūrėti čia